Category Archives: SŁUŻBA I SZACHY

RYBNICA 1863

BITWA POD RYBNICĄ (1863). Niedawno natrafiłem na wspomnienia z Powstania Styczniowego Władysława hr. Koziebrodzkiego, który był uczestnikiem m.in. walk w Rybnicy i Jurkowicach [1]. 20 października 1863 r. przez tereny parafii wiązownickiej przechodził oddział powstańczy uformowany na terenie Galicji, liczący około 650 żołnierzy piechoty i kawalerii, pod dowództwem pułk. Dionizego Czachowskiego. Wcześniej, w tym samym…
Czytaj dalej

KAPLICA PRAWOSŁAWNA NA DZIĘKACH (?)

KAPLICA PRAWOSŁAWNA NA DZIĘKACH (?) Przeglądając dokumenty USC Parafii Prawosławnej w Sandomierzu z końca XIX wieku natknąłem się na ciekawą informację dotyczącą mieszkańców pałacu Dzięki. Otóż, w parku przy pałacu pochowano dwie córki Wasilija Pietrowa i baronessy Aleksandry: 11-letnią Tatianę (zm. 1 sierpnia 1887 r.) i jednoroczną Larysę (zm. 3 listopada 1893 r.) w miejscu,…
Czytaj dalej

KSIĄŻĘ SERGIEJ G. GOLICYN

KSIĄŻĘ GOLICYN - MIŁOŚNIK SZACHÓW. Franciszek Bartkowski wymienia w „Dożynkach” wśród osób biorących udział w uroczystościach w Plancie k/Klimontowa księcia Siergieja G. Golicyna (1803-1868),  postać w Polsce mało znaną. Książę ten pochodził ze znakomitego rodu litewskich kniaziów Giedyminów i był skoligacony z wieloma polskimi rodami. Dobrze wykształcony i utalentowany oficer i dyplomata, od najmłodszych lat…
Czytaj dalej

BAZYLI PETROW I LASY

BAZYLI PETROW I LASY. W dokumentach wspomnieniowych Koła Sandomierzan, zachowała się jeszcze jedna anegdota z życia  sędziego gminnego Bazylego Petrowa, opisana przez ówczesnego adwokata Wiktora Brześciańskiego [1]. „Do donacji Osiek należały duże lasy, które Petrow "wygospodarował", a wtedy zwrócił się do władz wyższych w Petersburgu z podaniem, w którym przedstawiając swoją gospodarkę leśną jako wzorową,…
Czytaj dalej

SĘDZIA GMINNY BAZYLI PETROW

BAZYLI PETROW SĘDZIA GMINNY. Po reformie sadownictwa w Królestwie Polskim w 1876 r. organami jurysdykcji pokojowej były sądy gminne dla ludności wiejskiej, sędziowie pokoju w miastach oraz instancja apelacyjno - kasacyjna w postaci zjazdu sędziów pokoju. Wiązownica i cała gmina Osiek podlegały pod jurysdykcję sądu gminnego, którego siedziba była w Koprzywnicy (Okręg III). Do tego…
Czytaj dalej

TATIANA SZŁYKOWA GRANATOWA

TATIANA SZŁYKOWA GRANATOWA. Tatiana Wasiljewna Szłykowa GRANATOWA (1773-1863), jedna z najzdolniejszych artystek (opera, balet) w pańszczyźnianym teatrze Nikołaja Szeremietiewa. Po śmierci hrabiny Praskowii ŻEMCZUGOWEJ została opiekunką jej syna hrabiego Dymitra N. Szeremietiewa. Znany portret Tatiany Szłykowej malarza pańszczyźnianego Mikołaja Argunowa wisi w Pałacu (Muzeum) Szeremietiewa w Kuskowo (vide: strona tyłowa). Tatiana Szłykowa była przyjaciółką Heleny…
Czytaj dalej

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE O PETROWEJ

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE O PETROWEJ (1883). Aleksandra Petrowa zmarła po ciężkiej chorobie 22 stycznia (4 lutego) 1883 roku w Warszawie. Główne dzienniki odnotowały ten fakt wspominając o Petrowej: Gazeta Warszawska nr 29 z 26 stycznia (7 luty) 1883 r — Ś. p. Petrowowa. W dniu dzisiejszym, na cmentarzu prawosławnym za rogatkami Wolskiemi, złożono na wieczny spoczynek…
Czytaj dalej

ALEKSANDRA PETROWA I NAJJAŚNIEJSZY PAN

ALEKSANDRA PETROWA I NAJJAŚNIEJSZY PAN. Gazeta Warszawska, Nr 274 z 1857 r. donosi: Małżonka Rzeczywistego Radcy Stanu, Alexandra Petrow, ofiarowała NAJJAŚNIEJSZEMU CESARZOWI egzemplarz wydawanego przez siebie, w języku polskim, pisma: >>Czytelnia Niedzielna<<. NAJJAŚNIEJSZY PAN ofiarę takową z zadowoleniem przyjąć raczył i polecił oświadczyć Pani Petrow, Najwyższe JEGO CESARSKIEJ MOŚCI podziękowanie, tak za pomienioną ofiarę, jak…
Czytaj dalej

ALEKSANDRA PETROWA I MAGDALENKI

ALEKSANDRA PETROWA I MAGDALENKI. Żona Aleksandra D. Petrowa znana była także jako organizatorka i uczestniczka działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących pomocy. Była aktywnym opiekunem Zakładu Sierot Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego. W połowie 1853 roku Petrowa utworzyła, za zgodą Namiestnika Królestwa Polskiego księcia Paskiewicza, Dom Schronienia Opieki Najświętszej Marji Panny dla dziewcząt upadłych (Magdalenek), "okazujących żal z powodu poprzedniego…
Czytaj dalej

BITWY POD RYBNICĄ I JURKOWICAMI W RELACJACH MOSKALI (1863)

BITWY POD RYBNICĄ I JURKOWICAMI WG RELACJACH MOSKALI. W poście dot. Powstania Styczniowego przekazałem trochę informacji dot. przebiegu dwóch bitew pod Rybnicą i Jurkowicami, które miały miejsce 20 i 21 października 1863 r. W Kurierze Warszawskim nr 252 z 23  października (5 listopada) 1863 roku w rubryce "Z pola działań wojennych" znalazłem szczegółową relację z przebiegu kampanii…
Czytaj dalej