Blog

POGODIN I DEKABRYŚCI

POGODIN I DEKABRYŚCI. Około 1860 roku odwiedził senatora W. Pogodina w Pałacu Dzięki jego stary przyjaciel dekabrysta Gabriel Stiepanowicz Batienkow (ros. Гавриил Степанович Батеньков (1793-1863)). Batienkow to postać wielowymiarowa i wielu talentów ale w Polsce nieznana - oficer (uczestnik wojny napoleońskiej), inżynier kolejowy i reformator, dekabrysta, poeta i filozof, mason i mistyk, zwiastun niektórych trendów…
Czytaj dalej

RYBNICA 1863

BITWA POD RYBNICĄ (1863). Niedawno natrafiłem na wspomnienia z Powstania Styczniowego Władysława hr. Koziebrodzkiego, który był uczestnikiem m.in. walk w Rybnicy i Jurkowicach [1]. 20 października 1863 r. przez tereny parafii wiązownickiej przechodził oddział powstańczy uformowany na terenie Galicji, liczący około 650 żołnierzy piechoty i kawalerii, pod dowództwem pułk. Dionizego Czachowskiego. Wcześniej, w tym samym…
Czytaj dalej

RODZINA NIESPODZIEWANYCH (1846)

RODZINA NIESPODZIEWANYCH (1846). Wisła pod Baranowem. Autor: Maciej B. Stęczyński, Litografia 1846. Widoczna na litografii dolina Wisły pod Baranowem wyznaczała przestrzeń życiową rodziny Niespodziewanych w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Ten nadwiślański krajobraz z iglicami wież kościelnych w Osieku i Baranowie był codziennym widokiem moich przodków, kiedy wychodzili na pola pobliskiej Długołęki i  Otoki. …
Czytaj dalej

ROKOSZ ZEBRZYDOWSKIEGO (1606)

ROKOSZ ZEBRZYDOWSKIEGO (1606). W 2007 roku Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego opublikowało ciekawy dokument pn. „Rewizja spustoszenia od wojsk i ludzi pod Sandomierzem zgromadzonych w 1606 roku spisana [1]. Rzecz dotyczy znanego z kart historii Rokoszu Zebrzydowskiego, zwanego też  -  Rokoszem Sandomierskim. W latach 1606–1607 doszło w Rzeczypospolitej do konfliktu między królem Zygmuntem III…
Czytaj dalej

FABRYKA ARAKU NA DZIĘKACH

 FABRYKA ARAKU NA DZIĘKACH Po przejęciu Majoratu Osieckiego, generał Pogodin przeprowadził w 1837 roku na dużą skalę wycinkę drzew w lasach donacyjnych, a uzyskane drewno przeznaczył na naprawy zabudowań folwarcznych i chłopskich. W 1838 roku wybudował w Wiązownicy nową gorzelnię murowaną, krytą gontem, z częścią mieszkalną i piwnicami i młynkiem o jednym kole. Obok pobudowano…
Czytaj dalej

CMENTARZE WIĄZOWNICY (1)

CMENTARZE W WIĄZOWNICY (1). Wiązownica w swojej historii miała cztery cmentarze, nie licząc tych po zarazach w Czajkowie i Wiązownicy Dużej (cmentarze choleryczne z 1855 roku). Wydzielone i zorganizowane miejsca na pochówek zmarłych pojawiły się po synodzie gnieźnieńskim w roku 1512. Synod ten nakazał ogradzanie cmentarzy murem lub parkanem drewnianym, a synod chełmiński z roku…
Czytaj dalej

RODZINA NIESPODZIEWANYCH – POCZĄTKI (1)

RODZINA NIESPODZIEWANYCH – POCZĄTKI (1). Wbrew sądom rodzina Niespodziewanych nie pochodzi z Wiązownicy, chociaż mieszka w niej od blisko 200 lat (Antoni Niespodziewany (1823-1879) syn Kacpra). W połowie XVIII w. główny ród Niespodziewanych zamieszkiwał parafię Osiek, według dostępnych dokumentów najpierw była to miejscowość Długołęka i sąsiadujące z nią: Otoka i Kąty, a dopiero potem Bukowa,…
Czytaj dalej

KAPLICA PRAWOSŁAWNA NA DZIĘKACH (?)

KAPLICA PRAWOSŁAWNA NA DZIĘKACH (?) Przeglądając dokumenty USC Parafii Prawosławnej w Sandomierzu z końca XIX wieku natknąłem się na ciekawą informację dotyczącą mieszkańców pałacu Dzięki. Otóż, w parku przy pałacu pochowano dwie córki Wasilija Pietrowa i baronessy Aleksandry: 11-letnią Tatianę (zm. 1 sierpnia 1887 r.) i jednoroczną Larysę (zm. 3 listopada 1893 r.) w miejscu,…
Czytaj dalej

ŚWIADCZENIA STACYJNE WSI WIĄZOWNICA

ŚWIADCZENIA STACYJNE WSI WIĄZOWNICA Za czasów panowania Jagiellonów system sprawowania władzy określano w historiografii jako „monarchia objazdowa”. Polegał on na regularnych objazdach kraju przez króla ustalonymi trasami i sprawowaniu władzy polityczno-administracyjnej i sądowniczej w tych samych terminach i w określonych miejscowościach. W tych czasach Wiązownica, podobnie jaki inne wsie królewskie (Zdzieci, Przedmieście Osieckie, Długie Łąki…
Czytaj dalej

KACANKA A MOŻE WRONA ?

KACANKA A MOŻE WRONA ? Przez długi czas mylnie sądzono, że rzeka Kacanka stanowi główny nurt Koprzywianki, a w rzeczywistości jest jej prawobrzeżnym dopływem. Ich właściwą hierarchę ustalono dopiero w XX wieku. Stąd na wielu starych mapach przez Wiązownicę płynie rzeka Koprzywianka albo Koprzywnica, czasem Wrazownika, Więzownica, Wiśniówka. Bronisław Chlebowski zawarł w „Słowniku geograficzny Królestwa…
Czytaj dalej